topSK indexEN indexDE indextop

Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti Flavia, s.r.o. - www.hotelmuza.sk (ďalej len Hotel Múza) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Hotel Múza. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Hotel Múza. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.
Hotel Múza si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.
Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve Hotel Múza alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Hotel Múza. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Hotel Múza.
Všetky osobné údaje získava Hotel Múza od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt, rezervácia) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.