topSK indexEN indexDE indextop
ExteriérizbySalónikNaše akcie
Galéria - salónik Galéria - salónik Galéria - salónik
Salónik pre 30 ľudí Salónik pre 12 ľudí Salónik pre 6 ľudí
 

Salóniky je možné medzi sebou kombinovať a zväčšiť tak ich kapacitu až na 60 miest.